รถทัวร์ระยอง

รถทัวร์ไประยอง มีเที่ยวรถทัวร์ที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ไป จ.ระยอง แสดงข้อมูลจากการค้นหาในระบบจองตั๋วรถโดยสารไปจังหวัด ระยอง พบว่ามีบริษัททัวร์ ระยองทัวร์ขนส่ง789, บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด, เปิดบริการจองตั๋วรถทัวร์ระบบออนไลน์ และให้บริการด้วยรถทัวร์ปรับอากาศ มินิบัส, ม.4 พ,

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

จุดจอดรถทัวร์ จ. ระยอง

จากการค้นหาจุดลงรถทัวร์ในระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ กำหนดจุดลงรถทัวร์จังหวัดระยอง มีจุดจอดดังนี้ : จุดจอดแพชชั่นระยอง, จุดจอดมาบชลูด, จุดจอดแยกเนินกระปรอก(โรบินสันบ้านฉาง), จุดจอดโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ(มาบตาพุด), จุดจอดศาลาเขียวแยกมาบข่า, จุดจอดหนองบอน (ปตท.), จุดจำหน่ายตั่วท่าบ้านฉาง, บขส. ระยอง แห่งที่ 2, สำนักงานระยองทัวร์, จุดจอด อ.บ้านฉาง, จุดจอด อ.แกลง (ติดบริษัทขนส่งจำกัด99), จุดจอด ต.มาบตาพุด,

การจองตั๋วรถทัวร์ไปจังหวัดระยอง สามารถทำรายการจองตั๋ว ซื้อตั๋ว เช็คราคาตั๋ว ดูตารางเดินรถทัวร์ได้ตลอด 24 ชม. เลือกที่นั่งได้เอง จ่ายค่าตั๋วสะดวกที่ 7-eleven . บัตรเครดิต . พร้อมเพย์ . สแกนจ่าย QR-Code . แอปธนาคาร K+

ขั้นตอนการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ไประยอง

  1. เลือกจุดขึ้น-จุดลงรถ(ระยอง) > เลือกวันเดินทาง > เลือกจำนวนผู้โดยสาร
  2. กดค้นหาเที่ยวรถ
  3. เลือกเที่ยวรถ และเลือกช่องทางชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด
  4. นำหลักฐานการชำระเงินไปรับตั๋วจริงที่เคาน์เตอร์บ.ทัวร์ที่เดินทาง ก่อนรถออก 30 นาที

ตารางเดินรถทัวร์ไป จ.ระยอง จากระบบออนไลน์

ตัวอย่างข้อมูลจากระบบออนไลน์ค้นเมื่อ: ปี 2566

เวลาออกเวลาถึงประเภทราคาตั๋วบริษัททัวร์ชนิดรถ
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี-จุดจอดแพชชั่นระยอง
06:40 น.10:30 มินิบัส200ระยองทัวร์ขนส่ง789มินิบัส
08:10 น.11:50 มินิบัส200ระยองทัวร์ขนส่ง789มินิบัส
10:10 น.14:00 มินิบัส200ระยองทัวร์ขนส่ง789มินิบัส
12:10 น.15:50 มินิบัส200ระยองทัวร์ขนส่ง789มินิบัส
13:40 น.17:20 มินิบัส200ระยองทัวร์ขนส่ง789มินิบัส
15:40 น.19:20 มินิบัส200ระยองทัวร์ขนส่ง789มินิบัส
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี-จุดจอดมาบชลูด
08:10 น.11:25 มินิบัส200ระยองทัวร์ขนส่ง789มินิบัส
12:10 น.15:25 มินิบัส200ระยองทัวร์ขนส่ง789มินิบัส
13:40 น.16:55 มินิบัส200ระยองทัวร์ขนส่ง789มินิบัส
15:40 น.18:55 มินิบัส200ระยองทัวร์ขนส่ง789มินิบัส
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี-จุดจอดแยกเนินกระปรอก(โรบินสันบ้านฉาง)
08:10 น.11:20 มินิบัส200ระยองทัวร์ขนส่ง789มินิบัส
12:10 น.15:20 มินิบัส200ระยองทัวร์ขนส่ง789มินิบัส
13:40 น.16:50 มินิบัส200ระยองทัวร์ขนส่ง789มินิบัส
15:40 น.18:50 มินิบัส200ระยองทัวร์ขนส่ง789มินิบัส
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี-จุดจอดโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ(มาบตาพุด)
08:10 น.11:30 มินิบัส200ระยองทัวร์ขนส่ง789มินิบัส
12:10 น.15:30 มินิบัส200ระยองทัวร์ขนส่ง789มินิบัส
13:40 น.17:00 มินิบัส200ระยองทัวร์ขนส่ง789มินิบัส
15:40 น.19:00 มินิบัส200ระยองทัวร์ขนส่ง789มินิบัส
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี-จุดจอดศาลาเขียวแยกมาบข่า
06:40 น.10:10 มินิบัส200ระยองทัวร์ขนส่ง789มินิบัส
10:10 น.13:40 มินิบัส200ระยองทัวร์ขนส่ง789มินิบัส
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี-จุดจอดหนองบอน (ปตท.)
06:40 น.10:05 มินิบัส200ระยองทัวร์ขนส่ง789มินิบัส
10:10 น.13:35 มินิบัส200ระยองทัวร์ขนส่ง789มินิบัส
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี-จุดจำหน่ายตั่วท่าบ้านฉาง
08:10 น.11:10 มินิบัส200ระยองทัวร์ขนส่ง789มินิบัส
12:10 น.15:10 มินิบัส200ระยองทัวร์ขนส่ง789มินิบัส
13:40 น.16:40 มินิบัส200ระยองทัวร์ขนส่ง789มินิบัส
15:40 น.18:40 มินิบัส200ระยองทัวร์ขนส่ง789มินิบัส
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี-บขส. ระยอง แห่งที่ 2
06:40 น.10:25 มินิบัส200ระยองทัวร์ขนส่ง789มินิบัส
08:10 น.11:45 มินิบัส200ระยองทัวร์ขนส่ง789มินิบัส
10:10 น.13:55 มินิบัส200ระยองทัวร์ขนส่ง789มินิบัส
12:10 น.15:45 มินิบัส200ระยองทัวร์ขนส่ง789มินิบัส
13:40 น.17:15 มินิบัส200ระยองทัวร์ขนส่ง789มินิบัส
15:40 น.19:15 มินิบัส200ระยองทัวร์ขนส่ง789มินิบัส
กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี-สำนักงานระยองทัวร์
06:40 น.10:35 มินิบัส200ระยองทัวร์ขนส่ง789มินิบัส
08:10 น.11:55 มินิบัส200ระยองทัวร์ขนส่ง789มินิบัส
10:10 น.14:05 มินิบัส200ระยองทัวร์ขนส่ง789มินิบัส
12:10 น.15:55 มินิบัส200ระยองทัวร์ขนส่ง789มินิบัส
13:40 น.17:25 มินิบัส200ระยองทัวร์ขนส่ง789มินิบัส
15:40 น.19:25 มินิบัส200ระยองทัวร์ขนส่ง789มินิบัส
บขส. กำแพงเพชร-จุดจอด อ.บ้านฉาง
20:25 น.04:30 +1dม.4 พ571บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดรถทัวร์
22:25 น.06:45 +1dม.4 พ571บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดรถทัวร์
บขส. กำแพงเพชร-จุดจอด อ.แกลง (ติดบริษัทขนส่งจำกัด99)
20:25 น.05:40 +1dม.4 พ666บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดรถทัวร์
บขส. กำแพงเพชร-จุดจอด ต.มาบตาพุด
20:25 น.04:45 +1dม.4 พ571บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดรถทัวร์
22:25 น.06:55 +1dม.4 พ571บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดรถทัวร์
บขส. ตาก-บขส. ระยอง แห่งที่ 2
19:15 น.04:55 +1dม.4 พ628บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดรถทัวร์
บขส. นครสวรรค์-บขส. ระยอง แห่งที่ 2
22:10 น.05:15 +1dม.4 พ458บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดรถทัวร์
22:30 น.04:55 +1dม.4 พ458บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัดรถทัวร์

** เที่ยวรถด้านบนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับ บ.ทัวร์ เป็นผู้กำหนด **

* เที่ยวรถดังกล่าวเป็นเที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ (อาจมีเที่ยวที่ไม่เปิดให้จองตั๋วออนไลน์ต้องไปเช็คที่ จุดขายตั๋ว หรือ บขส.)*

จองตั๋ว เช็คราคา ที่นี่

ดาวน์โหลด Android App –
IOS จองตั๋วผ่าน Line @bus-th

ภาพเที่ยวรถทัวร์ไป จ. ระยอง ที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

ภาพแสดงตัวอย่างเที่ยวรถ ตารางเดินรถ เวลารถออก ราคาตั๋ว รถทัวร์ระยอง จุดจอดรถทัวร์ จุดจอดแพชชั่นระยอง, จุดจอดมาบชลูด, จุดจอดแยกเนินกระปรอก(โรบินสันบ้านฉาง), จุดจอดโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ(มาบตาพุด), จุดจอดศาลาเขียวแยกมาบข่า, จุดจอดหนองบอน (ปตท.), จุดจำหน่ายตั่วท่าบ้านฉาง, บขส. ระยอง แห่งที่ 2, สำนักงานระยองทัวร์, จุดจอด อ.บ้านฉาง, จุดจอด อ.แกลง (ติดบริษัทขนส่งจำกัด99), จุดจอด ต.มาบตาพุด, ค้นเมื่อปี 2566

รถทัวร์ไประยอง

ช่องทางชำระเงิน เมื่อจองตั๋วรถทัวร์ไป จ. ระยอง

ช่องทางในการชำระเงินค่าตั๋วเมื่อทำรายการจองตั๋วรถทัวร์ เส้นทาง รถทัวร์ไประยอง มีช่องทางดังนี้

  • จ่ายผ่านแอปธนาคารสแกน QR-Code (แนะนำสะดวกมาก)
  • 7-Eleven
  • บัตรเครดิต
  • จ่ายผ่านแอปธนาคาร K+
  • เคาน์เตอร์ Big C
--ads here--

. แนะนำ .
Android App – จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์
มีติดเครื่องเช็คเที่ยวรถตลอด 24 ชม.

โหลดแอปติดตั้ง ค้นหาได้ง่ายๆ ผ่านโทรศัพท์ จองตั๋วรถทัวร์ เลือกที่นั่งได้เอง

ผู้โดยสารที่ต้องเดินทางไปจังหวัดระยอง ลงรถทัวร์ที่จุดจอด จุดจอดแพชชั่นระยอง, จุดจอดมาบชลูด, จุดจอดแยกเนินกระปรอก(โรบินสันบ้านฉาง), จุดจอดโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติฯ(มาบตาพุด), จุดจอดศาลาเขียวแยกมาบข่า, จุดจอดหนองบอน (ปตท.), จุดจำหน่ายตั่วท่าบ้านฉาง, บขส. ระยอง แห่งที่ 2, สำนักงานระยองทัวร์, จุดจอด อ.บ้านฉาง, จุดจอด อ.แกลง (ติดบริษัทขนส่งจำกัด99), จุดจอด ต.มาบตาพุด, สามารถใช้บริการจองตั๋วรถทัวร์ที่นี่ จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เลือกที่นั่งได้เอง ชำระค่าตั๋วสะดวกที่ 7-11 หรือ บัตรเครดิต หรือ พร้อมเพย์ หรือ สแกนจ่ายผ่าน QR-Code หรือ จ่ายผ่านแอปธนาคาร K+ โดยเส้นทางดังกล่าวมีรถทัวร์ระยองทัวร์ขนส่ง789, บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด, เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์