รถทัวร์บขส. ระยอง แห่งที่ 2 | จุดขึ้นรถ บขส. นครสวรรค์ | เส้นทาง นครสวรรค์-ระยอง

รถทัวร์ไปบขส. ระยอง แห่งที่ 2 จ.ระยอง เส้นทาง บขส. นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ – บขส. ระยอง แห่งที่ 2 จ.ระยอง ให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ โดยมีรถทัวร์ปรับอากาศ ม.4 พ, และมีบริษัทเดินรถ บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด, เดินรถในเส้นทางดังกล่าว

  • จุดขึ้น : นครสวรรค์ จุดจอด: บขส. นครสวรรค์
  • จุดลง : ระยอง จุดจอด: บขส. ระยอง แห่งที่ 2
Continue reading “รถทัวร์บขส. ระยอง แห่งที่ 2 | จุดขึ้นรถ บขส. นครสวรรค์ | เส้นทาง นครสวรรค์-ระยอง”